INFORMACJA

 o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w 2019 roku

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów ” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

18-300 Zambrów

Wyszyńskiego 8

  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 150 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 187 500 zł
  • ocena końcowa – 52,25 pkt
  • kwota przyznanej dotacji – 150 000 zł
  • okres realizacji: od 25-03-2019 r. do 31.12.2019 r.

 

UZASADNIENIE:

 W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 150 000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 22.02.2019 r., w związku z powyższym dotację na realizację  projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

 

 

            Zambrów, 25.03.2019 r.                                                                                                      

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility