K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 19 stycznia 2023 roku do 9 lutego 2023 roku) następujące wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Spacerowej oznaczonej działką gruntów nr 660/2 o pow. 0,1668 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Przemysłowej o powierzchni 1,0739 ha obejmującej działki gruntów nr 1086/4 o pow. 0,5294 ha i nr 1086/5 o pow. 0,5445 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.
Accessibility