KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów


Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.113.2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie części działek, oznaczonych numerami geodezyjnymi 874/2 i 874/3, stanowiących parking przy Cmentarzu Komunalnym, położonych przy drodze gminnej ulicy – Księdza Marcina Krajewskiego w Zambrowie, w celu prowadzenia handlu, w związku z ponoszonymi kosztami związanymi z utrzymaniem czystości oraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na ulicach Księdza Marcina Krajewskiego, Ostrowskiej, Cmentarnej i Obrońców Zambrowa w Zambrowie, w okresie Wszystkich Świętych ustala się stawkę za zajęcie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 874/2 i 874/3,w celu prowadzenia handlu sprzedaży zniczy i kwiatów w wysokości 8,00 zł netto / 1 m2 / za dzień w terminie od dnia 28.10.2022r. do dnia 03.11.2022r.

Accessibility