Kampania „Mam czas rozmawiać” – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie włączył się po raz kolejny w realizację kampanii społecznej o charakterze edukacyjno – profilaktycznym przygotowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie pt. „Mam czas rozmawiać”. Kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS, w jej odsłonie na 2018 rok, to:

– upowszechnienie informacji o sposobach zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży;

– zachęcenie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich

– promowanie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową.

Więcej informacji na stronie: mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

Accessibility