K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni ( od 28 lipca 2020 roku do 18 sierpnia 2020 roku)  wykazy :

  1. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów położonych w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego :
  • nieruchomość o pow. 0,0604 ha obejmująca działki nr 549/2 o pow. 0,0419 ha, nr 549/1 o pow. 0,0024 ha, nr 536/5 o pow. 0,0153 ha i nr 536/4 o pow. 0,0008 ha,
  • nieruchomość o pow. 0,0622 ha obejmująca działki nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr 536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha,
  • nieruchomość o pow. 0,0657 ha obejmująca działki nr 549/7 o pow. 0,0622 ha, nr 540/6 o pow. 0,0023 ha i nr 539/3 o pow. 0,0012 ha,
  • nieruchomość o pow. 0,0616 ha obejmująca działki nr 549/4 o pow. 0,0579 ha i nr 537/5 o pow. 0,0037 ha,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

  1. Lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49B w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Accessibility