KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 6 czerwca 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku) zabudowanej nieruchomości wraz z wyposażeniem stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a obejmującej działki gruntów nr 917/5, nr 927/2, nr 927/8, nr 927/10, nr 1018/7, nr 2451/10 i nr 2451/20 o łącznej powierzchni 0,4516 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Accessibility