Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 26 marca do 16 kwietnia 2018 roku) wykazy:

  • wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2307 położonej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat,
  • wykaz pawilonu handlowego typu lekkiego nr 33 położonego przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony,
Accessibility