K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 24 marca 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku)  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

  1. Pawilon handlowy typu lekkiego nr 4 o powierzchni użytkowej 22,70 m2 przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczony do najmu pod usługi z zakresu handlu  na czas nieoznaczony lub na cele magazynowe na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
Accessibility