K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni ( od 27 kwietnia 2022 roku do 18 maja 2022 roku)  wykazy :

  1. Lokalu mieszkalnego nr 10 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49C w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49A w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility