działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 4 sierpnia 2022 roku do 25 sierpnia 2022 roku)  wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 16 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 43 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Nieruchomości oznaczonej działką nr 363 położonej w Zambrowie przy ul. Pileckiego przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility