KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 22 września do 13 października 2022 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej części działki nr 692/4 położonej w Zambrowie przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony;
  • pawilonu handlowego typu lekkiego nr 6 o powierzchni użytkowej 22,70 m2 przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonego do najmu w celu prowadzenia działalności handlowej lub usługowej na czas nieoznaczony lub na cele magazynowe na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility