KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 26 października 2020 roku do 16 listopada 2020 roku)  wykaz lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Raginisa 7 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Accessibility