1

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

Zambrów, 23.11.2021 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

W związku z
działaniem w Urzędzie Miasta Zambrów punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
zapraszam zainteresowanych mieszkańców Miasta Zambrów do wzięcia udziału w
kolejnym spotkaniu doradczym dotyczącym zasad realizacji programu oraz zasad
składania wniosku o dofinansowanie.

Celem Programu
„Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła
ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację
(ocieplenie/docieplenie) budynku/lokalu
mieszkalnego jednorodzinnego
. Z programu skorzystać mogą właściciele oraz
współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także właściciele i
współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych,
które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Spotkanie odbędzie
się 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w  budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w
Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów.

Więcej informacji
dotyczących Programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl