K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 1 do 21 grudnia 2021 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej części działek nr 2419, 943/8, 944/7 położonych w Zambrowie przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony, część działki nr 58/22 położonej w Zambrowie przeznaczonej do najmu na okres 3 lat, nieruchomości stanowiącej działkę nr 1910/44 przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony;
  • wykaz lokali nr: 19, 26 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na garaże na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility