K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 23 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku) następujące wykazy :

  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulicy Białostockiej oznaczonej działką gruntów nr 1086/4 o pow. 0,5294 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulicy Białostockiej oznaczonej działką gruntów nr 1086/5 o pow. 0,5445 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulicy Białostockiej oznaczonej działką gruntów nr 1086/6 o pow. 0,9117 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulicy Białostockiej o powierzchni 4,8732 ha obejmującej działki gruntów nr 1086/12 o pow. 1,9825 ha i nr 1086/7 o pow. 2,8907 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulicy Białostockiej oznaczonej działką gruntów nr 1086/8 o pow. 1,1077 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility