K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 28 lutego 2022 roku do 21 marca 2022 roku)  wykaz:

  1. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Wisławy Szymborskiej o pow. 0,0622 ha obejmująca działki nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr 536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Zambrów, 28.02.2022r.

Accessibility