Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 4 do 27 grudnia 2017 roku) następujące wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 962 położonej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat,
  • pawilonów handlowych typu lekkiego nr 3, 5, 6, 7, 8, ,10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 29, 32, 9 i 27 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony,
  • pawilonów handlowych murowanych nr 3, 4 i 5 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.
Accessibility