Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 5 lutego 2018 roku do 26 lutego 2018 roku) następujące wykazy:

  • zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 2836 o pow. 0,0856 ha przy ul. Księdza Henryka Kulbata nr 6 w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
  • działki gruntów nr 1417/6 o pow. 0,0205 ha przy ul. Kościuszki w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego sąsiedniej nieruchomości,
  • pawilonu handlowego typu lekkiego nr 36 przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony,
  • nieruchomości obejmującej część działki gruntów nr 2307 o pow. 187,5 m2 przy ul. Krótkiej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.
Accessibility