Dzieci z grup IV – XI z Miejskiego Przedszkola nr 5 zapraszamy do przedszkola od 10 września (poniedziałek). Mają zapewnioną opiekę i wyżywienie w swoich grupach pod opieką swoich nauczycieli.

Dzieci z grup przedszkolnych I – III oraz dzieci ze żłobka, ze względu na nieuruchomiony blok żywieniowy, będą mogły uczęszczać w innym terminie, o którym poinformujemy.

Accessibility