KOMUNIKAT DLA TAKSÓWKARZY


Urząd Miasta Zambrów informuje,  że 17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport  drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ustawie. Należy zatem przedłożyć:

  1. Zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc), potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym;
  2. prawo jazdy;
  3. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. w:

Urząd Miasta Zambrów,
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 341
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
86 271 22 10 wew. 43.

Obowiązek dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którym udzielono licencji przed 17 września 2023 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r.

Accessibility