Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii zobowiązani są w terminie do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek bankowy Urzędu Miasta opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Oświadczenie należy wysłać korespondencyjnie lub złożyć osobiście w sekretariacie Burmistrza.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – PDF

Accessibility