Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii zobowiązani są w terminie do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek bankowy Urzędu Miasta opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Oświadczenie  należy wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Zambrów znajdującej się na parterze budynku, wysłać korespondencyjnie lub złożyć osobiście w sekretariacie Burmistrza.

Łukasz Milczewski
Wydział Gospodarki Komunalnej

Accessibility