KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 7 do 28 września 2018 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej części działki nr 2343/3 położonej w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony.

Accessibility