KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie wywieszony został na okres 21 dni (od 9 lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku)  wykaz lokalu mieszkalnego nr 72 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Accessibility