KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 5 października 2020 roku do 26 października 2020 roku)  wykazy :

  1. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej nr 660/2 o pow. 0,1668 ha położonej w Zambrowie przy ul. Spacerowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  2. Pawilonów handlowych typu lekkiego nr 4, nr 8 i nr 16 o pow. 22,70 m2 każdy oraz murowanych pawilonów handlowych nr 4 i nr 5 o pow. 29,59 m2 przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.
Accessibility