K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 20 lipca 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku) następujące wykazy :

  • lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 49B i nr 17 przy ul. Sadowej 9 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

 

Accessibility