K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 26 lipca 2021 roku do 16 sierpnia 2021 roku)  wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 17 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 44 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 45 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 46 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 31 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  4. Lokalu mieszkalnego nr 22 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 43 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  5. Lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy M. Konopnickiej 3 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  6. Pawilonu handlowego typu lekkiego nr: 5 o powierzchni użytkowej 22,70 m2 oraz pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni użytkowej 23,80 m2 przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony.
  7. Pawilonu handlowego murowanego nr: 4, 5 o powierzchni 29,59 m2 każdy przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony.
Accessibility