K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 19 marca 2019 roku do 9 kwietnia 2019 roku) wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Zambrów o numerach geodezyjnych 1910/9, oraz 777 przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

Accessibility