Komunikat w sprawie ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej

Na podstawie §24 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania wprowadza się ograniczenie liczby przewożonych osób do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Oznacza to, że od dnia 15.05.2021 r. pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Zambrowa może jednocześnie podróżować
39 osób.

Proszę o zrozumienie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji.

Accessibility