Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości 02.10.2023 r.


działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 28 września 2023 roku do 19 października 2023 roku) wykazy:

 

  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 2882 położonej w Zambrowie przy ul. Wolskiej przeznaczonej do najmu na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 1785/122 położonej w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego przeznaczonej do najmu na okres 3 lat.

Z-CA BURMISTRZA MIASTA
Adam Libuda           

Accessibility