Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości 10.08.2023 r.


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 22 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 44 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Adam Libuda

Accessibility