Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości


KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 11 maja 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku)  wykazy:

 

  • nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów położonych w Zambrowie w rejonie ulic Obwodowej i Podleśnej oznaczonych działkami nr 2167/2 o pow. 0,0101 ha i nr 383/4 o pow. 0,0117 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  • nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów położonych w Zambrowie w rejonie ulic Obwodowej i Podleśnej oznaczonych działkami nr 383/5 o pow. 0,0004 ha i  nr 382/3 o pow. 0,0051 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulic Obwodowej i Podleśnej oznaczonej działką nr 382/4 o pow. 0,0033 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ul. Polowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 134/12 o powierzchni 0,0624 ha do zbycia poprzez wniesienie aportem do spółki

BURMISTRZ MIASTA
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility