Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości 20.04.2023r


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 20 kwietnia 2023 roku do 11 maja 2023 roku) następujące wykazy:

  1. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Wisławy Szymborskiej oznaczonej działką gruntów nr 557/12 o pow. 0,0343 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
  2. Lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Grunwaldzkiej w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 42 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49 B w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

BURMISTRZ MIASTA
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility