Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości 27.07.2023r.


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 27 lipca do 18 sierpnia 2023 roku)  wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 134/13 położonej w Zambrowie przeznaczonej do najmu na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1364/4 przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony.

BURMISTRZ MIASTA
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility