KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 2 grudnia 2020 roku do 23 grudnia 2020 roku)  wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 30 przy ulicy Wilsona 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Nieruchomości oznaczonej działką nr 1910/44 o pow. 5,2452 ha położonej w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego przeznaczonej do dzierżawy.
  3. Nieruchomości stanowiącej część działki nr 2307 o pow. 187,5 m2 położonej w Zambrowie przy ul. Krótkiej przeznaczonej do najmu.
  4. Nieruchomości oznaczonej działką nr 692/4 położonej w Zambrowie przy ul. Ostrowskiej przeznaczonej pod tablicę reklamową.
Accessibility