K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 12 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku) wykaz nieruchomości obejmującej część działki nr 58/22 o powierzchni 308 m2  położonej w Zambrowie przy ul. Kolejowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Accessibility