K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 27 listopada do 18 grudnia  2019 roku) wykazy:

  • wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2831 położonej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat,
  • wykaz lokali  nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 oraz 27 i 36 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na garaże na okres 1 roku.
Accessibility