W związku z komunikatem Burmistrza z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym ataku na systemy informatyczne Urzędu Miasta Zambrów, który miał miejsce dnia 21.05.2022 r. informujemy, że dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego przypadku utraty danych osobowych w związku z zaistniałym incydentem. Ponadto informujemy, że zaszyfrowanie danych nie dotyczy bazy Pesel, Dowodów Osobistych, czy Ewidencji Ludności.

Accessibility