KOMUNUKAT
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 25 sierpnia 2022 roku do 15 września 2022 roku)  wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 54 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 48 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 36 przy ulicy Magazynowej 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility