Konkurs „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku, serdecznie zaprasza dzieci z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuje produkty krajowe”.

Celem konkursu jest budowanie świadomości zakupowej wśród dzieci, a także kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego od najmłodszych lat.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VI

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.), w formacie maksymalnie A3, w układzie poziomym lub pionowym.

W pracach plastycznych uczniów klas IV-VI obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI.

Formularze zgłoszeniowe i Prace konkursowe, należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan/plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.) drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020 r.

Accessibility