Lista rankingowa projektów na inwestycje z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień

Lista rankingowa projektów którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów

Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów- nabór dodatkowy

 

Wnioskodawca Liczba otrzymanych punktów Kwota dofinansowania
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „NADZIEJA” 46,75 pkt 46.026 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Al. Woj. Pol. 48

52,5 pkt 1.500 zł

 

 

Accessibility