Lista rankingowa projektów którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów

Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

Wnioskodawca Liczba otrzymanych punktów Kwota dofinansowania
Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 74,26 pkt 75.000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Al. Woj. Pol. 41

52,5 pkt 1.800 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Al. Woj. Pol. 49B

34,05 pkt 2.400 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Mazowiecka 14

32,91 pkt 1.125 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Al. Woj. Pol. 49A

32,16 pkt 2.400 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Fabryczna 5

30,54 pkt 1.125 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 71 Pułku Piechoty 4 27,43 pkt 1.500 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

71 Pułku Piechoty 6

27,3 pkt 1.500 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Białostocka 3

25,34 pkt 1.500 zł

Accessibility