Lokale do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 7 grudnia 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku) wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 13 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 50 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 32 przy ulicy Białostockiej 3 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49B w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  4. Lokalu mieszkalnego nr 38 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 46 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  5. Lokalu mieszkalnego nr 46 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 46 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Accessibility