Nabór wniosków na urządzenie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień

Rozpoczęto  nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie do 27.12.2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój nr 225, w godzinach pracy urzędu, tj 7.30 – 15.30, pocztą na adres : Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: brulinska@zambrow.pl

W projekcie budżetu Miasta Zambrów na rok 2018 przewidziano na udzielenie dotacji kwotę w wysokości: 150 000zł. Maksymalna wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni w kwocie nieprzekraczającej 75 000 zł netto na jedno zadanie.

Do pobrania:

Wniosek

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie Burmistrza- Zielony Zambrów

Accessibility