Wsparcie finansowe „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

INFORMACJA

            Miasto Zambrów w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 24 000 zł w odniesieniu do szkół:

– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie – 12 000 zł,

– Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie – 12 000 zł.

Miasto na realizację zadania przekazało wkład własny w wysokości 6 000 zł.

                                                                                  BURMISTRZ  MIASTA

                                                                                   Kazimierz Dąbrowski

Accessibility