Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starosta Zambrowski postanawia, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim od dnia 24 maja 2021 r. odbywać się będzie w następujących lokalizacjach, dniach i godzinach:

Radcowie Prawni:

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, sala konferencyjna, 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

poniedziałek – w godz. od 8;00 do 12;00

czwartek  – w godz. od 8;00 do 12;00

piątek – w godz. od 8;00 do 12;00

Adwokaci:

Urząd Gminy Zambrów, pokój nr 1, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

wtorek – w godz. od 8;00 do 12;00

środa – w godz. od 8;00 do 12;00

Informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, tel. 86 271 24 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), e- mail: prawnik@powiatzambrowski.com .

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r. poz. 159).

Accessibility