Nowe lokale przeznaczone do sprzedaży i najmu


K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 15 grudnia 2022 roku do 5 stycznia 2023 roku)  wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 60 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49 B w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 27 przy ulicy Łomżyńskiej 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 50 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  4. Nieruchomości stanowiących części działek: nr 692/4 oraz nr 2831 położonych w Zambrowie przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility