Dyrektor Żłobka Miejskiego informuje, że dniem 11.09.2018 (wtorek) żłobek rozpoczyna pracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkie przyjęte dzieci.

Accessibility