Poniżej publikujemy obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

Accessibility