Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi.


Accessibility